Zalety pracy zespołowej – jak praca w grupie wpływa na wyniki firmy?

Już w szkole nauczyciele zachęcali nas do pracy zespołowej i zadając grupowe projekty, uczyli pracy w grupie. Jakie są realne korzyści pracy zespołowej i na jakie pułapki powinien uważać szef, zlecający grupowy projekt? Przedstawiamy zalety pracy zespołowej oraz sposoby na zwiększenie efektywności wszystkich pracowników.

Praca zespołowa – zalety i wady pracy w grupie

Praca w grupie daje wiele możliwości, z których warto korzystać. Szansa na zrobienie burzy mózgów na każdym etapie realizowania projektu jest niewątpliwie jedną z największych zalet pracy zespołowej. Burza mózgów uratowała już niejeden projekt – mądry podział obowiązków nie tylko przyspiesza pracę, ale także zwiększa jej jakość. Obowiązki jednak rozdzielić sprawiedliwie i zgodnie z kompetencjami pracowników. To kolejny atut pracy zespołowej – pracownicy mają większą szansę rozwijać się w zakresie, na jakim najbardziej im zależy. Do zalet pracy w grupie należy też zaliczyć większą motywację pracowników. Ponadto w trakcie realizacji zadania pracownicy często dzielą się wiedzą i umiejętnościami, które przydadzą się w przyszłości.

Zagrożeniem dla efektywnej pracy zespołowej są słabo rozwinięte kompetencje miękkie, przede wszystkim trudności w komunikacji, które zdecydowanie utrudniają wykonanie zadania na każdym jego etapie. Zdarza się również, że pracownicy wcale nie czują się zmotywowani, a wręcz przeciwnie – są przekonani, że najtrudniejszymi etapami projektu zajmie się ktoś inny, a zasługi zostaną przypisane wszystkim członkom załogi po równo. Pracodawca, manager czy lider zespołu dysponują jednak pewnymi narzędziami, dzięki którym przynajmniej część tych zagrożeń można wyeliminować.

Jak integracja usprawnia pracę zespołową?

Brak poczucia jedności, słaba motywacja czy trudności komunikacyjne można w wielu przypadkach wyeliminować dzięki integracji zespołu. Szczególnie cennym dla zespołu jest team building. Może on być przeprowadzany podczas warsztatów w biurze, choć jeszcze ciekawszym sposobem jest przeprowadzenie go podczas integracji wyjazdowej.

Zadania, jakie mają do wykonania pracownicy w tej formy integracji, powinny być angażujące, interesujące i różnorodne. Doskonale sprawdzają się ścieżki z punktami – na każdym z nich do zrealizowania są różnego rodzaju zadania. Dobrze, aby dały one szanse rozwinięcia swoich umiejętności każdemu z pracowników, dlatego warto zaplanować i przeprowadzić gry sportowe, plastyczne, zręcznościowe, np.: lepienie najdłuższego makaronu na czas, zapełnienie podziurawionego pojemnika wodą, wspinanie się po skrzynkach, zagadki logiczne, bieg z przeszkodami.

Taka integracja pozwala nie tylko odpocząć od codziennych obowiązków, ale także lepiej się poznać i zżyć. Jej celem jest również wypracowanie zaangażowania u pracowników, którzy w pracy powinni grać „do jednej bramki”.

Powiązane wpisy